Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Lina Abasakhulayo—UJehova Ungumngane Wenu Omkhulu Yini?

Lina Abasakhulayo—UJehova Ungumngane Wenu Omkhulu Yini?

Ngumuntu onjani ongamkhetha ukuthi abe ngumngane wakho? Ungakhetha umuntu oqotho, olomusa futhi ophanayo. UJehova ulobuntu obunjalo. (Eks 34:6; ImiS 14:17) Uyayilalela imithandazo yakho. Uyakuncedisa ngazo zonke izikhathi. (Hu 18:19, 35) Uyakuthethelela nxa ungaphambanisa. (1Jo 1:9) Kuyazicacela ukuthi uJehova unguMngane omuhle kakhulu!

Pho ungenzani ukuze ube ngumngane kaJehova? Bala iLizwi lakhe ukuze ufunde ngaye. Mthululele isifuba sakho. (Hu 62:8; 142:2) Thanda iNdodana yakhe futhi uqakathekise uMbuso wakhe lezithembiso zakhe. Ukwenza njalo kuzatshengisa ukuthi uthanda lokho akuthandayo. Xoxela abanye ngaye. (Dut 32:3) Nxa ungaqinisa ubungane bakho loJehova, lizahlala lingabangane kuze kube nini lanini.—Hu 73:25, 26, 28.

BUKELANI IVIDIYO ETHI BATSHA—“NAMBITHANI LIBONE UKUTHI UJEHOVA ULUNGILE,” BESELIPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

  • Ungenzani ukuze uzinikele kuJehova futhi ubhabhathizwe?

  • Abanye ebandleni bangakuncedisa njani ukuthi ukhonze uJehova?

  • Ukutshumayela kubuqinisa njani ubungane bakho loJehova?

  • Ungaba ngumngane kaJehova kuze kube nini lanini!

    Yiphi imisebenzi ongayenza enhlanganisweni kaJehova?

  • Umthandelani uJehova?