Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Inhlonipho Lokuziphatha Okumsulwa Kuyayithambisa Inhliziyo

Inhlonipho Lokuziphatha Okumsulwa Kuyayithambisa Inhliziyo

Izikhathi ezinengi ukuziphatha kuhle kwamakhosikazi atshadileyo asengamaKhristu kungenza ukuthi labomkabo bacine sebekhonza. Kodwa lokho akulula, kungadingeka ukuthi babekezele okweminyaka. (1Pe 2: 21-23; 3:1, 2) Lanxa umkakho engabe ekuthwalise nzima qhubeka unqoba okubi ngokuhle. (Rom 12:21) Kungenzakala ukuthi umkakho angakulaleli nxa uzama ukuxoxa laye ngoJehova kodwa ukuziphatha kwakho yikho okungathambisa inhliziyo yakhe.

Zama ukumzwisisa umkakho. (Flp 2: 3, 4) Woba lesihawu lozwelo futhi usebenze nzima ekwenzeni lokho okukhangelelwe kumakhosikazi, njalo umlalelisise nxa ekhuluma. (Jak 1:19) Bekezela njalo umtshele umkakho ukuthi uyamthanda. Lanxa umkakho engasoze akuphathe ngendlela omphatha ngayo, ungathandabuzi ukuthi uJehova uyakuqakathekisa ukuthembeka kwakho.​—1Pe 2:19, 20.

BUKELANI IVIDIYO ETHI UJEHOVA UYASINIKA AMANDLA UKUZE SITHWALE IMITHWALO YETHU BESELIPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

  • Yayinjani impilo kaGrace Li esanda kutshada?

  • Kuyini okwenza uGrace Li wafunda iBhayibhili?

  • Kuyini okwanceda udade Li ukuthi abekezelele ubunzima obamehlela esebhabhathiziwe?

  • Udade Li wakhuleka esithini ngomkakhe?

  • Yiziphi izibusiso azitholileyo?

Inhlonipho Lokuziphatha Okumsulwa Kuyayithambisa Inhliziyo!