Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Ungenzani Ukuze Ukuthande Ukubala IBhayibhili?

Ungenzani Ukuze Ukuthande Ukubala IBhayibhili?

Uyafuna yini ukuhlala uqotho nxa usebunzimeni njengoDanyeli? UDanyeli wayekukhuthalele ukufunda iLizwi likaNkulunkulu kanye leziphrofetho ezikulo. (Da 9:2) Ukukhuthalela ukufunda iBhayibhili kungakunceda ukuthi uhlale uthembekile. Kungakwenza uqiniseke ukuthi izithembiso zikaJehova zizagcwaliseka sibili. (Jos 23:14) Kungenza umthande kakhulu uJehova njalo lokhu kuzakwenza ube lesifiso sokwenza okuhle. (Hu 97:10) Kodwa ungaqalisela ngaphi? Nanka amanye amacebo.

  • Kuyini engingakubala? Imikhuba emihle yokutaditsha igoqela ukulungiselela yonke imihlangano yebandla. Ukubalwa kweBhayibhili kwamaviki wonke kuzaba mnandi nxa ungachwayisisa imicijo ongayizwisisiyo. Abanye bakhetha ukufunda ngeziphrofetho, izithelo zomoya ongcwele, uhambo lonke lukamphostoli uPhawuli loba ukufunda ngendalo kaNkulunkulu. Nxa ungacabanga umbuzo othile weBhayibhili phakathi losuku wubhale phansi ubusuchwayisisa ngawo ekutaditsheni kwakho okulandelayo.

  • Ngingakuthola ngaphi okunengi? Ukuze uthole okunye ongakwenza, bukela ividiyo ethi Amathuluzi Okuchwayisisa Amagugu AseMibhalweni. Okunye ongakwenza ukuze uthuthukise ukufunda kwakho yikudinga ukuthi izilo ezikuDanyeli isahluko 7 zimela yiphi imibuso elamandla.

  • Kumele ngithathe isikhathi esingakanani ngitaditsha? Ukutaditsha zikhathi zonke kuzaqinisa ukholo lwakho. Ungaqalisa ngokutaditsha okwemizuzu emilutshwane ubususungeza ngokuya kwesikhathi nxa kulesidingo. Ukutaditsha iLizwi likaNkulunkulu kufanana lokugebha amagugu, nxa ungawathola uba lesifiso sokuqhubeka ugebha. (Zag 2:3-6) Uzakukholisa ukubala iLizwi likaNkulunkulu futhi ukufunda iBhayibhili zikhathi zonke kuzakuba ngumkhuba wakho wansukuzonke.​—1Phe 2:2.

IZILO EZIKUDANYELI ISAHLUKO 7 ZIMELANI?

  • Da 7:4

  • Da 7:5

  • Da 7:6

  • Da 7:7

OMUNYE UMBUZO:

UDanyeli 7:8, 24 wagcwaliseka njani?

ENGIZAKWENZA NGESIKHATHI ESILANDELAYO:

Izilo ezikuSambulo isahluko 13 zimelani?