Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Izintshumayelo Eziyisibonelo

VUKANI!

Umbuzo: Kungani kumele silungele umonakalo?

Umbhalo: Zag 27:12

Ongakutsho: Imagazini le ikhuluma ngokuthi singenzani nxa umonakalo ungakasehleli, ususehlele kumbe usudlulile.

FUNDISA IQINISO

Umbuzo: Sitshengisa njani ukuthi siyamthanda uNkulunkulu?

Umbhalo: 1Joh 5:3

Iqiniso: Sitshengisa ukuthi siyamthanda uNkulunkulu ngokulalela imilayo yakhe.

ABAFILEYO BANGAPHINDA BAPHILE YINI? (T-35)

Umbuzo: Minyaka yonke abantu abanengi emhlabeni jikelele benza imikhosi yokukhumbula abantu abafayo. Kambe sizababona yini abantu esibathandayo abafayo?

Umbhalo: ImiSeb 24:15

Ongakutsho: Iphetshana leli likhuluma ngokuthi kungakunceda njani ukwazi ukuthi abafileyo bazavuswa. [Nxa kusenza bukelani ividiyo ethi Likhona Yini Ithemba Ngabantu Abafileyo?]

ZIBUMBELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa izibonelo eziphezulu ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.