Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Lungiselela Izimpendulo Ezinhle

Lungiselela Izimpendulo Ezinhle

Izimpendulo ezinhle ziyalakha ibandla. (Ro 14:19) Kanti njalo labaphendulayo ukholo lwabo luyaqina. (Zag 15:23, 28) Ngakho-ke kumele silwise ukuthi singaphumi emihlanganweni singaphendulanga. Kuliqiniso ukuthi ngeke uqanjwe ngaso sonke isikhathi ungaphakamisa. Yikho kuhle ukuthi ulungiselele izimpendulo ezinengana.

Impendulo enhle . . .

  • ilula, icacile njalo imfitshane. Izikhathi ezinengi ingaba yimizuzwana engu-30 loba engaphansi

  • ngoyikhuluma ngamazwi akho

  • ayiphindi okuyabe sekukhulunywe ngabanye

Ungaqanjwa kuqala . . .

  • nika impendulo elula etshaya ekhaleni

Nxa unika impendulo yokwengeza kumele . . .

  • ukhanyise ukuthi umbhalo uhambelana njani lelikufundayo

  • utshengise ukuthi elikufundayo kulinceda njani

  • utsho ukuthi lingakusebenzisa njani elikufundayo

  • ukhulume kafitshane ngokwake kwenzakala okucacisa umcijo oqakathekileyo