Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ZINIKELE EMSEBENZINI WOKUTSHUMAYELA | THOKOZA KAKHULU ENKONZWENI YAKHO

Vumela UJehova Akuncedise—Thandaza

Vumela UJehova Akuncedise—Thandaza

UJehova nguye owenza inhlanyelo yeqiniso imile njalo ikhule enhliziyweni yomuntu. (1Kr 3:6-9) Yikho ukuze siphumelele ekutshumayeleni kumele sithembele kuye ukuthi asincedise thina kanye lalabo esifunda labo iBhayibhili.

Cela uJehova ancedise ofunda labo iBhayibhili ukuthi benelise ukumelana lokuphikiswa lezinto ezingenza kube nzima ukuthi baqhubeke befunda. (Flp 1:9, 10) Mtshele khona kanye ofuna abancedise ngakho. Thandaza ucela umoya ongcwele ukuthi uqondise indlela ocabanga ngayo lalokho okwenzayo ngesikhathi ubancedisa. (Luk 11:13) Fundisa ofunda labo ukuthandaza futhi ubakhuthaze ukuthi benze njalo. Thandaza labo njalo ubathandazele, uqamba amabizo abo.

BUKELANI IVIDIYO ETHI THOKOZA EMSEBENZINI WOKWENZA ABAFUNDI—VUMELA UJEHOVA AKUNCEDISE—UKUTHANDAZA, BESELIPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

  • Yibuphi ubunzima uNeeta ahlangana labo ngesikhathi efunda loLanga?

  • U-1 Khorinte 3:6 wamnceda njani uNeeta?

  • UNeeta wenzani ngohlupho ayelalo?