Kuhanjiswa ibhukwana elithi Imuli Ithokoze eGeorgia

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO November 2017

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Izintshumayelo eziyisibonelo zokuhambisa iNqabayokulinda lokufundisa iqiniso mayelana lebizo likaNkulunkulu. Sebenzisa izibonelo lezi ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo..

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

“Dingani UJehova Liqhubeke Liphila”

Kutshoni ukudinga uNkulunkulu? Sifundani kulokho okwenziwa ngama-Israyeli angazange adinge uJehova?

IMPILO YAMAKHRISTU

Thuthukisa Indlela Otshumayela Ngayo​—Ukuphindela

Ungenzani ukuze uphumelele nxa uphindela? Yenza abantu ophindela kubo babe lesifiso sokufunda, hlela ukuthi uzafika usenzani njalo hlala ukhumbula ukuthi uphindela ukuze uqalise isifundo seBhayibhili.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Funda Emaphutheni Akho

Indaba kaJona itshengisa ukuthi uJehova kasikhalali nxa singenza amaphutha, lanxa kunjalo ukhangelele ukuthi sifunde emaphutheni ethu.

IMPILO YAMAKHRISTU

Izifundo Esizithola Ebhukwini LikaJona

Ukucabangisisa ngendaba kaJona kuyasinceda nxa sidanile, silombono ongaqondanga ngenkonzo esiyenzayo njalo iyasinceda sibone ukuqakatheka kokuthandaza.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Ufunani Kithi?

Kungani ukukhonza kwethu kugoqela lendlela esiphatha ngayo abafowethu?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Hlala Uphapheme Njalo Ukhuthele Ekukhonzeni

Kwakukhanya kuyinto engeke yenzakale ukuthi abakoJuda banqotshwe ngabaseBhabhiloni. Lanxa kunjalo isiphrofetho sasizagcwaliseka njalo uHabakhukhi kwakumele ahlale elindile.

IMPILO YAMAKHRISTU

Hlala Uphapheme Njalo Ukhuthele Ekukhonzeni Nxa Izimo Zakho Zingantshintsha

Nxa untshintsho lukhanya lungaphambanisa ukukhonza kwethu futhi lungasidonsela khatshana loJehova uNkulunkulu kuyini okungasinceda ukuthi sihlale siphapheme futhi sikhuthele ekukhonzeni?