Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Ncedisa Abantwabakho Ukuze Balandele UKhristu

Ncedisa Abantwabakho Ukuze Balandele UKhristu

Akulalutho olungathokozisa abazali abangamaKhristu ukwedlula ukubona abantwababo ‘bezidela bethwala isigodo sabo sokuhlutshwa beqhubeka belandela’ uJesu. (Mak 8:34, NW; 3Jo 4) Abazali bangabancedisa njani abantwababo ukuze balandele uJesu, bazinikele kuJehova njalo babhabhathizwe? Kuyini okunye okungatshengisa ukuthi abantwana sebekulungele ukuthatha inyathelo eliqakathekileyo lokubhabhathizwa?

Bala “Umlayezo Oya Kubazali AbangamaKhristu” kukhasi 4 lo-5 ebhukwaneni elithi ‘Hambani Lenze Abafundi, Libabhaphathize’, ubusuphendula imibuzo elandelayo:

  1. Kuyini umfundi?

  2. Abazali kumele babafundiseni abantwababo?

  3. Abantwana kumele bayisebenzise njani imibhalo elandelayo kusiya ngeminyaka yabo ukuze bakulungele ukubhabhathizwa?