Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

“Lokho UNkulunkulu Asekuhlanganisile . . . ”

“Lokho UNkulunkulu Asekuhlanganisile . . . ”

EMthethweni kaMosi indoda kwakumele ibhale incwadi esemthethweni nxa isifuna ukuchitha umtshado. Lokhu kwakusenza ukuthi imitshado ingachithwa mahlayana nje. Ngesikhathi uJesu esemhlabeni abakhokheli benkolo babesenza ukuchitha umtshado kube yinto elula kakhulu. Amadoda ayechitha imitshado kungela sizatho esizwakalayo. (“incwadi yesahlukaniso” umcijo wokutaditsha okuMak 10:4, nwtsty; “olahla umfazi wakhe,” “uyafeba kuye” imicijo yokutaditsha ekuMak 10:11, nwtsty) UJesu wakucacisa ukuthi umtshado wasungulwa nguJehova. (Mak 10:2-12) Indoda lomfazi babezakuba “nyamanye” okwempilo yabo yonke. Isizatho esisodwa esiseMibhalweni esingenza abantu bachithe umtshado esibhalwe kuMathewu, ‘ngesobufebe.’​—Mat 19:9.

Lamuhla abantu abanengi ababoni umtshado ngendlela uJesu ayewubona ngayo kodwa benza njengabaFarisi. Abantu abanengi balungisa inhlupho ngokuchitha imitshado masinyane. Izimuli ezingamaKhristu ziqakathekisa izifungo zomtshado njalo zizimisele ukulwisana lezinhlupho ngokusebenzisa izimiso zeBhayibhili. Ngemva kokubukela ividiyo ethi Uthando Lenhlonipho Kuyayimanyanisa Imuli, phendulani imibuzo elandelayo:

  • Ungawasebenzisa njani amazwi akuZaga 15:1 emtshadweni wakho njalo kungani kuqakathekile?

  • Ungazibalekela njani izinhlupho ngokusebenzisa iZaga 19:11?

  • Nxa umtshado wakho usulenga ngomnxeba esikhundleni sokucabanga ngokuwuchitha, yiphi imibuzo okumele uzibuze yona?

  • Ungawasebenzisa njani amazwi akuMathewu 7:12 ukuze ube yindoda loba umfazi ongcono?