Bayatshumayela elizweni laseTonga

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO May 2018

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo ezingasetshenziswa ezimayelana lekusasa labantu kanye lomhlaba.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Thwala Isigodo Sakho Sokuhlutshwa Uqhubeke Ungilandela

Kungani kumele sihlale sithandaza, sitaditsha iBhayibhili, sitshumayela njalo singena imihlangano?

IMPILO YAMAKHRISTU

Ncedisa Abantwabakho Ukuze Balandele UKhristu

Abazali bangabancedisa njani abantwababo ukuze balandele uJesu, bazinikele kuJehova uNkulunkulu njalo babhabhathizwe?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Umbono Oqinisa Ukholo

Umbono wokuguquka kukaJesu isimo wamnceda ngani umphostoli uPhetro? Iziphrofetho eziseBhayibhilini zingasinceda njani?

IMPILO YAMAKHRISTU

“Lokho UNkulunkulu Asekuhlanganisile . . . ”

Izimuli ezingamaKhristu ziqakathekisa izifungo zomtshado njalo zingenelisa ukulwisana lezinhlupho ngokusebenzisa izimiso zeBhayibhili.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Ufake Okunengi Kulabo Bonke

Indaba yomfelokazi owanikela ngemali engatsho lutho isifundisa ziphi izifundo?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Unganqotshwa Yikwesaba Abantu

Kungani abaphostoli bakhulelwa yikwesaba abantu? Ngemva kokuvuswa kukaJesu, kuyini okwanceda abaphostoli ukuthi banganqotshwa yikwesaba abantu njalo batshumayele kungelani lokuthi babephikiswa?

IMPILO YAMAKHRISTU

UJehova Uzakunceda Ube Lesibindi

Uyake uzizwe usesaba yini ukuthi ukhulume ukuthi unguFakazi kaJehova? Nxa kunjalo, kuyini okungakunceda ukuthi ube lesibindi sokukhuluma?