Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Ukunakekela Izindawo Zethu Zokukhonzela

Ukunakekela Izindawo Zethu Zokukhonzela

AmaWolu ethu oMbuso kayisiwo zakhiwo nje kuphela kodwa zindawo ezanikelwa kuJehova ukuze sikhonzele kuzo. Kuyini sonke esingakwenza ukuze sinakekele iWolu yoMbuso? Xoxani ngemibuzo elandelayo ngemva kokubukela ividiyo ethi Ukunakekela Izindawo Zethu Zokukhonzela.

  1. AmaWolu oMbuso asebenzani?

  2. Kungani kumele sigcine iWolu yoMbuso ihlanzekile njalo isesimeni esihle?

  3. Ngubani okhangela ngokulungisiswa kweWolu yoMbuso?

  4. Kungani kumele sizivikele nxa silungisa iWolu yoMbuso njalo khonokho kukhanye njani kuvidiyo?

  5. Singamdumisa njani uJehova ngeminikelo yethu?

NGIZIMISELE UKWENZA LOKHU: