Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU | AMAHUBO 11-18

Ngubani Ongahlala Endlini KaJehova?

Ngubani Ongahlala Endlini KaJehova?

Umuntu ongahlala endlini kaJehova yilowo kuphela ongumngane wakhe, omethemba ngenhliziyo yonke futhi omlalelayo. IHubo 15 liyasitshela lokho uJehova akukhangelele emuntwini ofuna ukuba ngumngane wakhe.

UMNGANE KAJEHOVA KUFANELE . . .

  • abe qotho

  • akhulume iqiniso ngitsho lasenhliziyweni yakhe

  • ahloniphe labo abesaba uJehova

  • agcine ilizwi lakhe lanxa kunzima ukwenza njalo

  • ancede labo abahluphekayo engalindeli imbadalo

UMNGANE KAJEHOVA UXWAYA . . .

  • ukunyeya lokunyundela

  • ukwenza okubi kumakhelwana wakhe

  • ukudlelezela abazalwane

  • ukudlelana lalabo abangamkhonziyo uJehova njalo abangazihluphiyo langaye

  • ukufumbathiswa