Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Izindlela Zokusebenzisa i-JW Library

Izindlela Zokusebenzisa i-JW Library

NXA UTADITSHA:

  • Bala iBhayibhili kanye lombhalo wosuku. Sebenzisa ama-bookmark ukuze uthole kalula lapho oyabe ucinele khona ukubala iBhayibhili

  • Bala iNcwadi Yonyaka, amamagazini lamabhuku

  • Lungiselela imihlangano yebandla udwebele lezimpendulo

  • Bukela amavidiyo

NXA USEMIHLANGANWENI:

  • Vula imibhalo ebalwa yisikhulumi. Yana ku-history ukuze uthole kalula umbhalo oke wawuvula

  • Kulokubuya usindana lamabhuku amanenginengi emihlanganweni, zithwalele ifoni kumbe i-tablet yakho. Obunye ubuhle be-JW Library yikuthi ilezingoma ezintsha ezingakatholakali esihlabelelweni

NXA USEKUTSHUMAYELENI:

  • Nxa uxoxa lomuntu okhanya elesifiso sokufunda, mtshengise okuthile okutholakala ku-JW Library. Mncedise lokuthi azidawunilodele yona kanye lamabhuku atholakala kuyo

  • Ungenelisa ukuthola masinyane ivesi oyidingayo nxa ungahamba ku-search ubusubhala ibala elisembhalweni lowo. Nxa ibala loba umutsho owudingayo ungatholakali ku-New World Translation ka-2013 ungavula i-Reference Bible ubusukhangela kuyo

  • Bukelisa abantu amavidiyo. Nxa umninimuzi elabantwana ungababukelisa enye yamavidiyo athi Woba Ngumngane KaJehova. Okunye ongakwenza yikumtshengisa ividiyo ethi Kungani Kumele Ulifunde IBhayibhili?, lokhu kungamenza abe lesifiso sokufunda iBhayibhili. Ikanti nxa ekhuluma olunye ulimi ungamtshengisa ividiyo yolimi lwakhe

  • Nxa umninimuzi ekhuluma olunye ulimi mtshengise umbhalo usebenzisa iBhayibhili olidawunilode ngolimi lwakhe. Okwenzayo nje yikuvula umbhalo bese ufithizela inombolo yevesi leyo, uzabona eceleni kuphuma ivesi efananayo emaBhayibhilini atshiyeneyo