Indoda lomkayo babala ndawonye ku-tablet yabo

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO May 2016

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Amacebo okuhambisa iNqabayokulinda kanye lebhuku elithi Okufundiswa LiBhayibhili. Sebenzisa izibonelo lezi ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Uyathokoza Nxa Sibakhulekela Abanye

UNkulunkulu watshela uJobe ukuthi akhulekele abangane bakhe ababengelazwelo lanxa babemzwise ubuhlungu. UJobe wabusiswa njani ngokuba lokholo lokubekezela? (UJobe 38-42)

IMPILO YAMAKHRISTU

Uyayisebenzisa Yini I-JW Library?

Ungayithola njani i-JW Library? Ingakunceda njani nxa usemhlanganweni yebandla lalapho usekutshumayeleni?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Nxa Sifuna Ukuba Ngabangane BakaJehova Kufanele Sizithobe ENdodaneni Yakhe UJesu

Izizwe ziyazithoba yini ekubuseni kukaJesu? Kungani kuqakathekile ukuthi sihloniphe uJesu inkosi egcotshwe nguNkulunkulu? (AmaHubo 2)

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Ngubani Ongahlala Endlini KaJehova?

IHubo 15 lichaza ukuthi uNkulunkulu ufuna abangane abanjani.

IMPILO YAMAKHRISTU

Izindlela Zokusebenzisa i-JW Library

Ungasebenzisa i-JW Library nxa ufunda uwedwa, usemihlanganweni lalapho usekutshumayeleni.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Iziphrofetho Ezikhuluma NgoMesiya

Hlola ukuthi zagcwaliseka njani kuJesu iziphrofetho ezimayelana loMesiya ezibhalwe kuHubo 22.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Thembela KuJehova Ukuze Ube Lesibindi

Kuyini okungasinceda sibe lesibindi njengoDavida? (IHubo 27)