Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Sebenzisa Amavidiyo Nxa Ufundisa

Sebenzisa Amavidiyo Nxa Ufundisa

Amavidiyo, amapikitsha lezinye izinto ezinjengalezi zinceda umuntu esimfundisayo ukuthi akhumbule akufundileyo. UJehova uMfundisi wethu Omkhulu kanye loJesu bayisebenzisa indlela le ukuze bafundise abantu izifundo eziqakathekileyo. (Gen 15:5; Jer 18:1-6; Mat 18:2-6; 22:19-21) Ukutshengisa abantu amavidiyo ngenye indlela ephumelela kakhulu nxa sifundisa. Uyabatshengisa yini amavidiyo abantu ofunda labo iBhayibhili?

Silamavidiyo angu-10 esingawatshengisa abantu esifunda labo ibhukwana elithi Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu! Izikhathi ezinengi isihloko sevidiyo siyabe sihambelana lombuzo owodwa otholakala esihlokweni ngasinye. Nxa ubala ibhukwana leli ku-jw.org kulelinki ehle ikutshengise ividiyo yakhona. Amanye amavidiyo singawabukelisa abantu lalapho sisebenzisa amanye amabhuku aseBhokisini Elilezinto Esifundisa Ngazo.

Kulombuzo onzima yini kumbe indaba elukhuni umuntu ofunda laye iBhayibhili angayizwisisiyo? Umuntu ofunda laye uphakathi kobunzima yini? Dinga ividiyo engamnceda ku-jw.org® laku-JW Broadcasting®. Mhlawumbe lingayibukela ndawonye beselixoxa ngayo.

Kulamavidiyo akhitshwa nyanga zonke. Nxa uwabukele, cabanga ngokuthi ungawasebenzisa njani nxa ufundisa abanye.