Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Ukuthuthukisa Indlela Esitshumayela Ngayo—Indlela Eqondileyo Yokubhala Incwadi

Ukuthuthukisa Indlela Esitshumayela Ngayo—Indlela Eqondileyo Yokubhala Incwadi

KUNGANI KUQAKATHEKILE?: Incwadi yokuqala kwabaseKhorinte iphakathi kwezingu-14 ezabhalwa ngumphostoli uPhawuli ukuze akhuthaze amaKhristu. Nxa umuntu ebhala incwadi uba lesikhathi sokukhetha kuhle amazwi afuna ukuwabhala njalo umuntu obhalelwayo uyenelisa ukuyibala kanengi. Ukubhala incwadi yindlela enhle yokutshumayeza izihlobo labanye. Kunceda lokuthi sitshumayeze abantu esingenelisiyo ukubathola ezindlini. Abanye abantu bayafuna ukufunda iBhayibhili kodwa kunzima ukubathola lapho abahlala khona. Abanye bahlala ezindaweni ezilindwayo, okunzima ukungena kuzo kumbe ezikhatshana. Yikuphi okunye okumele ukukhumbule nxa ubhala incwadi?

INDLELA YOKUKWENZA:

  • Bhala obuzakutsho aluba ubuxoxa laye lowomuntu. Qala ngokuzethula ubususitsho ukuthi kungani ubhala incwadi. Ngemva kwalokho ungabuza umbuzo ofuna acabange ngawo ubusumtshela ngewebhusayithi yethu. Mtshele ngohlelo lokufunda labantu iBhayibhili, mhlawumbe ungaqamba ezinye izihloko ezisemabhukwini esiwasebenzisa nxa sifundisa. Ungafaka iphetshana, ikhadi lewebhusayithi kumbe isimemo semihlangano yebandla phakathi kwe-emvelophu elencwadi.

  • Ungabhali izinto ezinengi kakhulu ukuze umuntu ombhalela incwadi angadakeki.—Khangela incwadi eyisibonelo.

  • Hlola incwadi yakho ukuze ulungise amaphutha futhi woba leqiniso lokuthi iyazwakala futhi itshengisa ukuthi ulothando.