Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

●○○ NXA UQALA UKUFIKA

Umbuzo: Iyini injongo kaNkulunkulu ngabantu?

Umbhalo: Gen 1:28

Ongakutsho: Sikwazi njani ukuthi uNkulunkulu uzayigcwalisa injongo yakhe ngabantu?

○●○ UKUPHINDELA KOKUQALA

Umbuzo: Sikwazi njani ukuthi uNkulunkulu uzayigcwalisa injongo yakhe ngabantu?

Umbhalo: Isy 55:11

Ongakutsho: Ukuphila kuzabe sekunjani nxa injongo kaNkulunkulu isigcwalisekile?

○○● UKUPHINDELA KWESIBILI

Umbuzo: Ukuphila kuzabe sekunjani nxa injongo kaNkulunkulu isigcwalisekile?

Umbhalo: Hu 37:10, 11

Ongakutsho: Kumele senzeni ukuze sithole izibusiso ezizalethwa nguNkulunkulu?

UMKHANKASO WOKUNXUSA ABANTU ESIKHUMBUZWENI (March 23–April 19):

Sizokunxusa embuthanweni oqakathekileyo esizakuba lawo. Nansi isimemo sakho. NgoLwesihlanu mhlaka 19 April amamiliyoni abantu emhlabeni wonke bazabe bebuthene ezindaweni ezitshiyeneyo bekhumbula ukufa kukaJesu Khristu. Isimemo lesi sibhalwe isikhathi lendawo lapho okuzakwenzelwa khona iSikhumbuzo. Siyakunxusa lokuthi uzolalela intshumayelo elesihloko esithi: “Ungakuthola Njani Ukuphila Koqobo?” Izaba khona kusasele iviki ukuthi iSikhumbuzo sifike.

Nxa Umuntu Efuna Ukuzwa Okunengi Ungabuza Umbuzo Othi: Kungani uJesu wafa?