Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Nceda Imuli Yakho Ukuthi Ingamkhohlwa UJehova

Nceda Imuli Yakho Ukuthi Ingamkhohlwa UJehova

UNkulunkulu wanika uJeremiya umsebenzi wokuxwayisa amaJuda ngokuthi wayezawabhubhisa ngenxa yokuthi ayesemkhohliwe. (Jer 13:25) Kuyini okwenza ukuthi isizwe lesi sibe sesimeni esibi kangaka? Izimuli zako-Israyeli zasezingasamlaleli uNkulunkulu. Lokhu kwakusenziwa yikuthi inhloko zemuli zasezingasalaleli umlayo kaJehova okuDutheronomi 6:5-7.

Izimuli eziqinileyo ekukhonzeni zibumba amabandla aqinileyo. Inhloko zemuli zinganceda izimuli zazo ukuthi zingamkhohlwa uJehova ngokuhlala zisenza uKukhonza Kwemuli. (Hu 22:27) Ngemva kokubukela ividiyo ethi Imilayo Le Kumele Ibe Senhliziyweni Yakho”—Ukuxoxa Lezimuli, xoxani ngemibuzo elandelayo:

  • Kuyini okuncede ezinye izimuli ukuthi zinqobe ubunzima obungaphambanisa uhlelo lokukhonza kwemuli?

  • Kuyini izimuli lezi ezikutholileyo ngokuba lokukhonza kwemuli zikhathi zonke?

  • Nxa kumele libe lokukhonza kwemuli yibuphi ubunzima ohlangana labo futhi uzimisele ukwenzani ukuze ulwisane labo?