Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Balekela Izingozi Zezokuxhumana

Balekela Izingozi Zezokuxhumana

KUNGANI KUQAKATHEKILE: Njengamathuluzi wonke nje ezokuxhumana zingaba luncedo loba zisilimaze. Amanye amaKhristu akhetha ukungazisebenzisi. Amanye ayazisebenzisa ukuze ahlale exoxisana lemuli kanye labangane. Lanxa kunjalo uDeveli ufuna sisebenzise ezokuxhumana ngendlela engaqondanga engangcolisa ibizo lethu njalo iphambanise lokukhonza kwethu. NjengoJesu singasebenzisa izimiso eziseLizwini likaNkulunkulu ukuze senelise ukubona izingozi futhi sizibalekele.​—Luk 4:4, 8, 12.

IZINGOZI OKUMELE SIZIBALEKELE:

  • Ukusebenzisa ezokuxhumana size sidlulise amalawulo. Ukuchitha isikhathi esinengi kwezempucuko kungasiqedela isikhathi sokwenza izinto eziqakathekileyo eziphathelane lokukhonza

    Izimiso eziseBhayibhilini: Efe 5:15, 16; Flp 1:10

  • Ukubukela izinto ezingcolileyo. Ukubukela imifanekiso engavusa imizwa kungabangela ukuthi umuntu athande iphonografi kumbe acine eseziphatha kubi kwezemacansini. Ukubala izinto ezibhalwe ngabahlamuki kungaxegisa ukholo lwethu

    Izimiso eziseBhayibhilini: Mat 5:28; Flp 4:8

  • Ukuthumeza imilayezo engaqondanga loba imifanekiso engelasithunzi. Umuntu angalingeka ukuthi athumeze imilayezo loba imifanekiso engaqondanga kwezokuxhumana ngoba inhliziyo iyakhohlisa. Lokhu kungaxegisa ukholo lwakhe kumbe kuphambanise abanye ekukhonzeni

    Izimiso eziseBhayibhilini: Rom 14:13; Efe 4:29

BUKELANI IVIDIYO ETHI SEBENZISA KUHLE EZEMPUCUKO, BESELIXOXA NGOKUTHI SINGENZANI UKUZE SIBALEKELE LOKHU OKULANDELAYO: