Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Ukuthuthukisa Indlela Esitshumayela Ngayo—Sebenzisa Amavidiyo Nxa Ufundisa

Ukuthuthukisa Indlela Esitshumayela Ngayo—Sebenzisa Amavidiyo Nxa Ufundisa

KUNGANI KUQAKATHEKILE:

Abantu bayathinteka kakhulu ngezinto abazibonayo labazizwayo, yikho-ke amavidiyo ayazithinta izinhliziyo zabantu. Amavidiyo enza lokuthi umuntu agxile kulokho elikufundayo njalo akufundileyo akuphumi engqondweni. UJehova uyisibonelo esihle endabeni yokufundisa esebenzisa izinto abantu abazibonayo.—ImiSeb 10:9-16; Isam 1:1.

Amavidiyo athi UNkulunkulu Ulebizo Yini?, Ungubani UMlobi WeBhayibhili? lethi Singakwazi Njani Ukuthi IBhayibhili Lileqiniso?, ahambelana lesifundo 2 lo 3 ebhukwaneni elithi Izindaba Ezinhle. Amavidiyo athi Kungani Kumele Ulifunde IBhayibhili?, Kwenzakalani Esifundweni SeBhayibhili? lethi Kuyini Okwenzakala EWolu LoMbuso?, akhuthaza abantu ukuthi bafunde lathi iBhayibhili njalo bangene lemihlangano yebandla. Amanye amavidiyo lawo angasetshenziswa nxa sifunda lomuntu iBhayibhili.—km-ZU 5/13 3.

INDLELA YOKUKWENZA:

  • Dawuniloda kusase lesikhathi amavidiyo ofuna ukuwabukelisa umninimuzi

  • Lungiselela umbuzo owodwa loba emibili ezaphendulwa yividiyo

  • Yibukeleni ndawonye

  • Xoxani ngemicijo eqakathekileyo

ZAMA UKWENZA OKULANDELAYO:

  • Khangela ikhasi lokucina ephetshaneni, ubusumtshengisa ikhodi elifikisa kuvidiyo ethi Kungani Kumele Ulifunde IBhayibhili?

  • Mtshengise ividiyo ethi Singakwazi Njani Ukuthi IBhayibhili Lileqiniso? ubusumnika ibhukwana elithi Izindaba Ezinhle, beselixoxa kafitshane ngesifundo 3