Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Izintshumayelo Eziyisibonelo

AWAKE!

Ongakutsho: Imagazini le ikhuluma ngendaba emnandi okumangalisayo. [Mnike imagazini.]

Umbuzo: Ubukwazi yini ukuthi oFakazi bakaJehova bahumutsha amabhuku abo ngezindimi ezedlula 750?

Umbhalo: Isam 14:6

AWAKE!

Umbuzo: Ubona angani okubhalwe evesini le kungabanceda yini abantu abatshadileyo nxa bengasazwanani?

Umbhalo: Jak 1:19

Ongakutsho: [Mtshengise isihloko esisekhasini 10.] Isihloko lesi sileminye imiBhalo enganceda kakhulu endabeni le.

AMAPHETSHANA

Umbuzo: Ngicela ukhangele umbuzo lo. [Bala umbuzo lezimpendulo ezisekhasini lokuqala lephetshana.] Wena ucabangani?

Umbhalo: [Bala osekhasini 2]

Ongakutsho: Iphetshana leli lizakuchasisela ukuthi umbhalo lo ukunceda ngani.

ZIBUMBELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa izibonelo eziphezulu ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.