Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ZINIKELE EMSEBENZINI WOKUTSHUMAYELA | THOKOZA KAKHULU ENKONZWENI YAKHO

Woba Lozwelo

Woba Lozwelo

Uzwelo yikuzwisisa indlela omunye umuntu acabanga ngayo, azizwa ngayo kanye lalokho okumkhathazayo lokumdanisayo. Abantu bayananzelela nxa sibazwela. Ukuzimisela ngenhliziyo yonke ukuncedisa abanye kuzenza sibazwele. Nxa sitshengisa abanye uzwelo siyabe silingisela uJehova olothando futhi olendaba labo njalo lokhu kuzenza bafune ukumazi.—Flp 2:4.

Ukuba lozwelo akusondlela nje esinceda ukuthi sifundise. Sitshengisa ukuthi silozwelo ngokulalelisisa ngesineke, ngendlela esikhuluma lesenza ngayo lesisebenzisa ngayo izandla, ngesimo sobuso bethu kanye lokuba lendaba labanye. Siyananzelela lokho abantu esibatshumayezayo abakuthandayo, abakukholwayo lalokho okwenzakala empilweni zabo. Siyabatshela izinto ezibancedayo futhi sibasize kodwa asibabambi ngamandla ukuthi batshintshe. Siyathokoza kakhulu nxa labo esibatshumayezayo bevuma ukuthi sibancedise.

BUKELANI IVIDIYO ETHI THOKOZA EMSEBENZINI WOKWENZA ABAFUNDI—THUTHUKISA INDLELA OTSHUMAYELA NGAYO—WOBA LOZWELO, BESELIPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

  • UNeeta watshengisa njani uzwelo ngesikhathi uLanga ephuzile?

  • UNeeta watshengisa njani uzwelo ngesikhathi uLanga esithi ukhathazekile kenelisi ukufunda?

  • Abantu bazafuna ukufunda ngoJehova nxa singaba lozwelo

    UNeeta watshengisa njani uzwelo ngesikhathi uLanga esithi yena kasomuntu ohlelekileyo?