Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Phatha Abesifazana Asebekhulile Njengabonyoko, Abasesebatsha Njengabodadewenu

Phatha Abesifazana Asebekhulile Njengabonyoko, Abasesebatsha Njengabodadewenu

IMibhalo isitshela ukuthi kumele siphathe amaKhristu asekhulile njengabobaba labomama bethu, lasesematsha njengabafowethu labodadewethu esizalwa labo. (Bala u-1 Thimothi 5:1, 2.) Sonke, ikakhulu abafowethu, kumele sibahloniphe odadewethu.

Umfowethu akumelanga adlale ngothando kumbe enze loba yini ezabangela ukuthi udade angakhululeki nxa elaye. (Job 31:1) Umzalwane ongatshadanga akufanelanga enze izinto ezingenza udade ongatshadanga acabange ukuthi ufuna ukuthandana laye khona kuyikuthi kazimiselanga ukwenza njalo.

Abadala bebandla kumele babe lomusa nxa odade bebabuza ngenhlonipho kumbe bekhuluma ngento ethile edinga ukukhangelwa. Kufanele babe lendaba labodade bonke, ikakhulu labo abangelabomkabo abazabavikela.—Rut 2:8, 9.

BUKELANI IVIDIYO ETHI TSHENGISA UKUTHI ULOTHANDO OLUNGAPHELIYO EBANDLENI—KUBAFELOKAZI LEZINTANDANE, BESELIPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

  • Ibandla latshengisa njani ukuthi liyamthanda udade Myint?

  • Uthando olwatshengiswa libandla lwenza abantu bakhuluma njani ngoJehova?

  • Uthando olwatshengiswa libandla lwawanceda njani amadodakazi kadade Myint?

Ungatshengisa njani ukuthi uyabathanda odadewethu abasebandleni?