Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Ungafundani Kibo?

Ungafundani Kibo?

Usanda kuba ngumdala kumbe inceku ekhonzayo yini? Mhlawumbe uleziphiwo kumbe ufundile ukwedlula abanye abadala loba ezinye izinceku ezikhonzayo. Kodwa kunengi kakhulu ozakufunda kubazalwane abalokholo oluqinileyo abangasenelisi ukuqhubeka bengabadala ngenxa yokuguga, ukugula kumbe ukunakekela imuli.

BUKELANI IVIDIYO ETHI HLONIPHA AMADODA AMADALA, BESELIPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

  1. 1. Umfowethu uGumbo watshengisa njani ukuthi uyamhlonipha umfowethu uNcube?

  2. 2. UBen waphambanisani? Kungani wenza njalo?

  3. 3. UBen wafundani esibonelweni sika-Elisha?

  4. 4. Kungelani lokuthi ungumzalwane loba ungudade, ungatshengisa njani ukuthi uyawahlonipha amaKhristu asekhulile lokuthi uyafuna ukufunda kuwo?