Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Izintshumayelo Eziyisibonelo

INQABAYOKULINDA

Umbuzo: Uyakwazi ukuthi kuyini okwenze iBhayibhili laphunyuka ezandleni zalabo ababezama ukulitshabalalisa?

Umbhalo: Isay 40:8

Ongakutsho: Isihloko lesi sikhuluma ngendlela iBhayibhili elaphunyuka ngayo.

INQABAYOKULINDA (ikhasi lokucina)

Umbuzo: Ungawuphendula njani umbuzo lo. [Buza umbuzo wokuqala osekhasini  16.] Abanye bacabanga ukuthi inkolo yinto eyasungulwa ngabantu. Abanye bathi uNkulunkulu usebenzisa izinkolo ukuze sisondele kuye. Wena uthini ngendaba yonale?

Umbhalo: Jak 1:27

Ongakutsho: Isihloko lesi sikhuluma ngokuthi iBhayibhili lona lithini. Ngizaphenduka sizoxoxa ngeminye imicijo elapha.

IZINDABA EZINHLE EZIVELA KUNKULUNKULU!

Umbuzo: Abantu abanengi bathi ukubala iziphrofetho eziseBhayibhilini kufanana lokuzibalela iphephandaba. Kulokho okubhalwe lapha yikuphi oyake ukubone kumbe uzwe ngakho?

Umbhalo: 2Tim 3:1-5

Ongakutsho: Ibhukwana leli lichasisa ukuthi izimo lezi ziyizindaba ezinhle kulabo abathanda uJehova. [Mtshengise isifundo 1, umbuzo 2.]

ZIBUMBELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa izibonelo eziphezulu ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.