Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ZINIKELE EMSEBENZINI WOKUTSHUMAYELA

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Nxa Uqala Ukufika

Umbuzo: UNkulunkulu uyayilalela yini imithandazo?

Umbhalo: Hu 65:2

Ongakutsho: Kuyini esingakuthandazela?

DINGA IVESI LE EBHOKISINI ELILAMATHULUZI OKUFUNDISA:

Ukuphindela

Umbuzo: Kuyini esingakuthandazela?

Umbhalo: 1Jo 5:14

Ongakutsho: UNkulunkulu uyiphendula njani imithandazo yethu?

DINGA IVESI LE EBHOKISINI ELILAMATHULUZI OKUFUNDISA:

Umkhankaso Wokunxusa Abantu ESikhumbuzweni (February 27–March 27)

“Siyakunxusa embuthanweni oqakathekileyo esizakuba lawo. Amamiliyoni abantu emhlabeni wonke azabe ebuthene ezindaweni ezitshiyeneyo ekhumbula ukufa kukaJesu.” Mnike isimemo [kumbe umthumezele ngezempucuko]. “Isimemo lesi sibhalwe isikhathi lendawo lapho okuzakwenzelwa khona iSikhumbuzo [kumbe ukuthi ungasingena njani usebenzisa ezempucuko]. Siyakunxusa lasentshumayelweni eqakathekileyo ezaba khona kusasele iviki ukuthi iSikhumbuzo sifike.”

Nxa Umuntu Efuna Ukuzwa Okunengi Ungambuza Umbuzo Othi: Kungani uJesu wafa?