Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Bazali, Fundisani Abantwabenu Ukuze Babe Lolwazi

Bazali, Fundisani Abantwabenu Ukuze Babe Lolwazi

Abantu bomhlaba lo bathi okuhle kubi, lokubi kuhle. (Isy 5:20) Okudanisayo yikuthi abanye benza izinto uJehova azizondayo okugoqela ubutabane. Abantwabethu esibathandayo bangayengwa ngontanga yabo esikolo kumbe ngabanye abantu ukuthi benze lokho okufunwa yibo. Ungenzani ukuze uncedise abantwabakho bakulungele lokhu njalo benelise ukwenza okuqondileyo nxa sebehlangana lezinye izilingo?

Bafundise izimiso zikaJehova. (Lev 18:3) Batshele okutshiwo liBhayibhili ngezemacansini kusiya ngokuthi banganani. (Dut 6:7) Zibuze: ‘Sengibafundisile yini abantwabami indlela eqondileyo yokutshengisa yothando, ukuqakatheka kokugqoka ngendlela ehloniphekayo lokuthi kuyini abanye abantu okungamelanga bakwazi ngabo? Abantwabami bayakwazi yini okumele bakwenze nxa omunye umuntu ezama ukubatshengisa iphonografi loba efuna benze okuzondwa nguJehova?’ Ukuba lolwazi ngezinto lezi kuzabanceda ukuthi babalekele izingozi. (Zag 27:12; Tsh 7:12) Nxa ufundisa abantwabakho uyabe utshengisa ukuthi uyabathanda njengoba belilifa eliligugu oliphiwe nguJehova.—Hu 127:3.

BUKELANI IVIDIYO ETHI YAKHA INDLU ENGASOZE IDILIKE—VIKELA ABANTWABAKHO ‘KOKUBI,’ BESELIPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

  • Kuyini okwenza abanye badonde ukufundisa abantwababo ngezemacansini?

  • Kungani kumele abazali bafundise abantwababo “ngokulaya langokuxwayisa okuvela kuJehova”?—Efe 6:4

  • Ukuba lolwazi kuyavikela

    Kuyini esikuphiwe yinhlanganiso kaJehova okunganceda abazali ekufundiseni abantwababo ngezemacansini?—w19.05 12, ibhokisi

  • Kungani kumele uhlale uxoxa labantwabakho bengakehlelwa zinhlupho?