Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izigqili ezingama-Israyeli zibuyela ezimulini zazo lasesizweni sakubo ngomnyaka weJubhili

 AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Umnyaka WeJubhili Lendlela Esizakhululwa Ngayo

Umnyaka WeJubhili Lendlela Esizakhululwa Ngayo

Umnyaka weJubhili wawunceda ama-Israyeli ukuthi angahlali elezikwelede njalo engabayanga (Lev 25:10; it-1-E 871; khangela umfanekiso ongaphandle)

Umuntu owayethenga insimu wayebhadala imali ehambelana lesivuno ayezasithola emhlabathini lowo (Lev 25:15; it-1-E 1200 ¶2)

UJehova wayebabusisa abantu bakhe nxa babelalela umthetho womnyaka weJubhili (Lev 25:18-22; it-2-E 122-123)

Sekuseduze ukuthi abantu abathembekileyo bathole inkululeko edlula eyomnyaka weJubhili nxa sebekhululwe esonweni lasekufeni.—Rom 8:21.

Kuyini okumele ngamunye wethu akwenze ukuze athole inkululeko esiyithenjiswe nguJehova?