Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Inkululeko Esizayinikwa NguNkulunkulu LoKhristu

Inkululeko Esizayinikwa NguNkulunkulu LoKhristu

Yibuphi ubunzima ohlangana labo nsuku zonke? Nxa uyinhloko yemuli kungenzakala ukuthi kulezinto ezinengi okumele uzenze. Mhlawumbe ungumzali okhulisa abantwana eyedwa futhi ozama ngamandla wonke ukunakekela imuli yakhe. Kungenzakala ukuthi ungosakhulayo ohlutshwa ngabanye esikolo. Ungabe uthwaliswe nzima yikugula kumbe yikuguga. Loba ngubani ulokwakhe akhangelane lakho. Kwabanye bethu inhlupho ziza zibhabhulene. Lanxa kunjalo siyakwazi ukuthi sekuseduze ukuthi sikhululwe kuloba yibuphi ubunzima obusehlelayo.—2Kr 4:16-18.

Okwakhathesi, okusiduduzayo yikwazi ukuthi uJehova uyabubona bonke ubunzima esihlangana labo njalo uyakuqakathekisa ukuba qotho lokuqinisela kwethu. Okunye okusiduduzayo yikwazi ukuthi uzasibusisa esikhathini esizayo. (Jer 29:11, 12) UJesu laye ulendaba lathi. Isithembiso sakhe sokuthi ‘uzakuba lathi’ siyasiqinisa lapho sisenza inkonzo yethu. (Mat 28:20) Nxa singacabangisisa ngenkululeko esizayithola sekubusa uMbuso kaNkulunkulu, ithemba lethu lizaqina njalo sizazimisela ukuqinisela nxa sisebunzimeni.—Rom 8:19-21.

BUKELANI IVIDIYO ETHI QHUBEKA ULINGISELA UJESU NJENGOBA UBUNZIMA OBUKHULU BUSONDELA!—IZIBUSISO ZESIKHATHI ESIZAYO, BESELIPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

  • Abantu behlukaniswa njani loNkulunkulu futhi lokhu kwabangelani?

  • Yiziphi izibusiso ezizatholwa yilabo abathembekileyo kuJehova?

  • Kungani sileqiniso lokuthi sizaba lekusasa elihle?

  • Yiziphi izibusiso ozilindele ngabomvu?

Zibone ususemhlabeni omutsha