Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Imihlangano Yesabelo Isinika Ithuba Lokutshengisa Abanye Ukuthi Siyabathanda

Imihlangano Yesabelo Isinika Ithuba Lokutshengisa Abanye Ukuthi Siyabathanda

Kuyini okwenza sikholise nxa sisemihlanganweni yethu yesabelo? Njengako-Israyeli, imihlangano le isipha ithuba lokukhonza uJehova sindawonye labafowethu labodadewethu abanengi. Sikholisa ukudla okuyithaphutshiye okuqinisa ukholo. Kanti njalo kuba mnandi okwamagama ukutshona lezihlobo labangane. Lokhu kwenza sizimisele ukuba khona zonke izinsuku zomhlangano.

Nxa sisemibuthanweni le akumelanga sicabange ngokuzanceda thina kuphela kodwa kumele sicabange ngalokho esingakwenza ukuze sitshengise ukuthi siyabathanda abanye. (Gal 6:10; Heb 10:24, 25) Kumele siqakathekise lokho abakufunayo ngokubanceda kumbe ngokugcina izitulo zalabo esihamba labo kuphela. (Flp 2:3, 4) Imihlangano yesabelo isinika ithuba lokuthola abangane. Singazama ukujayelana labanye esingabaziyo futhi lokhu singakwenza umhlangano ungakaqalisi, ngekhefu kumbe sesitshayisile. (2Kr 6:13) Lokhu kungenza sithole abangane esizakuba labo kuze kube phakade. Okuqakatheke kakhulu yikuthi ukuba lothando olunje kuzakwenza abantu abasibonayo bafise ukuzokhonza uJehova kanye lathi.—Joh 13:35.

BUKELANI IVIDIYO ETHI UTHANDO KALUPHELI”! IMIHLANGANO YEZIZWE, BESELIPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

  • Emihlanganweni yezizwe ka-2019, abafowethu labodadewethu batshengisa njani ukuthi bayabathanda labo ababevakatshile?

  • Kungani indlela abantu bakaJehova abamanyene ngayo labathandana ngayo imangalisa?

  • Amalunga eQula Elibusayo athini ngendaba yokutshengisa abanye uthando?

  • Ungatshengisa njani ukuthi uyabathanda abanye nxa usemhlanganweni wesabelo?

    Uthando lubamanyanise njani abafowethu beGermany labeSouth Korea?

  • Kuyini okumele sizimisele ukukwenza?