Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Vikela Umtshado Wakho

Vikela Umtshado Wakho

UJehova uyaziqakathekisa izifungo ezenziwa ngabantu abatshadayo. Wathi indoda kumele inamathele kumkayo, lomkayo enze okufananayo. (Mat 19:5, 6) Phakathi kwabantu bakaNkulunkulu banengi abathokozayo emitshadweni yabo. Lanxa kunjalo umtshado ngamunye ulezawo. Ngezinye izikhathi zibakhona inhlupho. Kodwa akumelanga sibe lombono wabantu bomhlaba lo abacabanga ukuthi ukwehlukana okwesikhatshana lokudivosa yiyo indlela yokubalekela inhlupho. AmaKhristu atshadileyo angawuvikela njani umtshado wawo?

Nanzi izinto ezinhlanu eziqakathekileyo.

 1. Vikela inhliziyo yakho ngokungazidlisi satshanyana emuntwini ongatshadanga laye langokungabukeli amafilimu atshengisa ezemacansini. Izinto lezi zibangela inhlupho emtshadweni.—Mat 5:28; 2Pe 2:14.

 2. Qinisa ubungane bakho loNkulunkulu njalo uzimisele ukumthokozisa ngendlela ophatha ngayo umkakho.—Hu 97:10.

 3. Qhubeka ugqoka ubuntu obutsha futhi wenzele umkakho izinto ezincane ezitshengisa ukuthi uyamthanda. Lokhu kuzakwenza athokoze.—Kol 3:8-10, 12-14.

 4. Hlalani likhulumisana ngenhlonipho futhi lixoxe izinto ezilincedayo.—Kol 4:6.

 5. Tshengisa ukuthi uyamthanda umkakho nxa umupha imfanelo zakhe.—1Kr 7:3, 4; 10:24.

Nxa amaKhristu ehlonipha umtshado wawo ayabe ethokozisa uJehova onguye owasungula umtshado.

BUKELANI IVIDIYO ETHI KASIGIJIMENI NGOKUBEKEZELA”—LANDELA IMITHETHO YOMNCINTISWANO, BESELIPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

 • Lanxa umtshado ungaba lesiqalo esihle, yiziphi inhlupho ezingabakhona?

 • Izimiso eziseBhayibhilini zingabanceda njani labo ababona angani akuselathando emitshadweni yabo?

 • Sebenzisa izimiso eziseBhayibhilini ukuze wena lomkakho lithokoze

  Yiphi imithetho uJehova ayiphe abatshadileyo?

 • Kuyini okumele kwenziwe yindoda lomfazi ukuze umtshado wabo uphumelele?