Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Ukuqalisa Izingxoxo Sisebenzisa Amaphetshana

Ukuqalisa Izingxoxo Sisebenzisa Amaphetshana

Kusukela ngoJanuary 2018, Ugwalo Lomhlangano belusiba lezingxoxo ezingasetshenziswa. Inhloso yethu ngeyokuxoxa labantu hatshi ukugijimisa ukubanika amabhuku. Amavidiyo atshengisa izingxoxo ezingasetshenziswa ancede abamemezeli benelisa ukuqalisa izingxoxo besebenzisa iBhayibhili. Akusamelanga sisebenzise amabhuku nxa sitshumayela endlini ngendlu yini? Hatshi. Ngokwesibonelo, kulula kakhulu ukuqalisa izingxoxo sisebenzisa amaphetshana. Nanku esingakwenza nxa sisebenzisa loba yiliphi lamaphetshana ethu:

  1. Mbuze umbuzo osekhasini lokuqala.

  2. Mtshengise impendulo ethethwe eBhayibhilini esekhasini lesibili. Nxa isikhathi sivuma, lingabala njalo lixoxe ngokunye okutholakala phakathi.

  3. Nika umninimuzi iphetshana ubusumcela ukuthi asale elibala.

  4. Ungakahambi mtshengise umbuzo olapho okubhalwe ukuthi “Okumele Ucabange Ngakho” ubususitsho ukuthi uzaphenduka nini selizophendula umbuzo lowo lisebenzisa iBhayibhili.

Nxa usuphindela xoxani ngempendulo yombuzo owawumtshiyele wona. Phinda umbuze omunye umbuzo elizaxoxa ngawo ngesikhathi esizayo. Ungakhetha umbuzo otholakala kuwebhusayithi yethu loba osebhukwini elifakwe ekhasini lokucina lephetshana. Ngokuhamba kwesikhathi unganika umninimuzi ibhukwana elithi Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu! kumbe elinye lamabhuku esiwasebenzisa nxa sifunda labantu elitholakala eBhokisini Elilamathuluzi Okufundisa.