Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU | UMATHEWU 8-9

UJesu Wayebathanda Abantu

UJesu Wayebathanda Abantu

Izahluko 8 lo-9 zebhuku likaMathewu zikhuluma ngenkonzo kaJesu ngesikhathi eseGalile. UJesu watshengisa ukuthi ulamandla ngesikhathi esilisa abantu kodwa isizatho esikhulu esenza wabasilisa yikuthi wayebathanda njalo ebazwela.

 1. UJesu welapha indoda eyayilobulephero.​—Mt 8:1-3

 2. UJesu welapha inceku yenduna yebutho.​—Mt 8:5-13

  Welapha uninazala kaPhetro.​—Mt 8:14, 15

  Wakhupha amadimoni njalo wasilisa bonke ababegula.​—Mt 8:16, 17

 3. UJesu wakhupha amadimoni ayesesabeka wawaxotshela emhlambini wengulube.​—Mt 8:28-32

 4. UJesu welapha indoda ewome umhlubulo.​—Mt 9:1-8

  Wasilisa owesifazana owabamba umphetho wejazi lakhe njalo wavusa indodakazi kaJayirosi.​—Mt 9:18-26

  Wasilisa iziphofu lesimungulu.​—Mt 9:27-34

 5. UJesu wabhoda kuwo wonke amadolobho lemizi eselapha zonke izifo lemikhuhlane.​—Mt 9:35, 36

Ngingatshengisa njani abanye ukuthi ngiyabathanda lokuthi ngiyabazwela?