Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Lingazihluphi

Lingazihluphi

ENtshumayelweni yaseNtabeni uJesu wathi: “Linganqinekeli ukuphila kwenu.” (Mt 6:25) UJesu wayengatsho ukuthi akusamelanga sikhathazeke ngoba phela singabantu abalesono abaphila emhlabeni kaSathane olezinhlupho, kodwa wayesitsho ukuthi singakhathazeki kakhulu. (Hu 13:2) Kungani watsho njalo? Ukukhathazeka kakhulu ngitsho langezinto eziqakathekileyo empilweni, kungasiphambanisa size sehluleke ukufaka uMbuso kuqala. (Mt 6:33) Okunye okwatshiwo nguJesu kungasinceda ukuthi singaphongukhathazeka.

Kuyini engifuna ukwekela ukukhathazeka ngakho?