Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU | U-ISAYA 34–37

UHezekhiya Wabusiswa Ngenxa Yokholo Lwakhe

UHezekhiya Wabusiswa Ngenxa Yokholo Lwakhe

Inkosi yase-Asiriya uSenakheribi yathuma induna yamabutho ayo ukuthi iyetshela izakhamizi zeJerusalema ukuthi zizinikele kuma-Asiriya. Ama-Asiriya akhuluma izinto ezinengi esethusela amaJuda ukuze angabi lamandla okulwa.

  • Akula elingaya khona. AmaGibhithe ngeke alincede.Isay 36:6

  • Ukuthandabuza. UJehova ngeke alilwele ngoba ulizondele.Isay 36:7, 10

  • Ukubethusela. Alilamandla okulwa lebutho lase-Asiriya eliqinileyo.Isay 36:8, 9

  • Isilingo. Lizaphila impilo emnandi lingazinikela kuma-Asiriya.Isay 36:16, 17

UHezekhiya wayelokholo oluqinileyo kuJehova

37:1, 2, 14-20, 36

  • Wenza konke ayengakwenza ukuze avikele umuzi ukuthi ungahlaselwa yisitha

  • Wathandaza kuJehova ecela ukuthi abakhulule njalo wakhuthaza labantu ukuthi bathembele kuJehova

  • UJehova wawuphendula umthandazo kaHezekhiya, ngoba wathumela ingilosi eyabulala amabutho ase-Asiriya angu-185 000 ngobusuku obubodwa