Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU | 2 IMILANDO 33–36

UJehova Uyamamukela Umuntu Ophenduka Ngeqiniso

UJehova Uyamamukela Umuntu Ophenduka Ngeqiniso

UMANASE

UJehova wavumela ukuthi athunjwe ngamabutho ase-Asiriya amusa eBhabhiloni ebotshwe ngamaketane

UKUBUSA KWAKHE ENGAKATHUNJWA

 • Wakha ama-alithare abonkulunkulu bamanga

 • Wanikela ngamadodana akhe aba yimihlatshelo

 • Wachitha igazi elimsulwa

 • Wakhuthaza isizwe sonke ukuthi sisebenzelane lemimoya

UKUBUSA KWAKHE ESEKHULULIWE

 • Wazithoba ngenhliziyo yakhe yonke

 • Wathandaza kuJehova; wanikela imihlatshelo

 • Wasusa ama-alithare abonkulunkulu bamanga

 • Wakhuthaza isizwe ukuthi sikhonze uJehova

UJOSIYA

UKUBUSA KWAKHE KONKE

 • Wamdinga uJehova

 • Wahlambulula elakoJuda laseJerusalema

 • Wavuselela ithempeli likaJehova; wathola ugwalo loMthetho