Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Izintshumayelo Eziyisibonelo

INQABAYOKULINDA

Umbuzo: Ucabanga ukuthi umhlaba ubungaba njani aluba wonke umuntu ubengenza lokho okutshiwo embhalweni lo?

Umbhalo: Heb 13:18

Ongakutsho: IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sithembeke ngazo zonke izikhathi. Yikho ukuthembeka kumele kukhanye kukho konke esikwenzayo. Lolu yilo udaba oluhlafunwa yi-Nqabayokulinda le.

INQABAYOKULINDA (yesiNgisi, ikhasi lokucina)

Umbuzo: Ungawuphendula usithini umbuzo lo? [Bala umbuzo wokuqala.] Abanye abantu bakholwa ukuthi nxa singafa siyantshintsha isimo ikanti abanye babona angani ukufa yisiphetho sakho konke. Wena ubona njani?

Umbhalo: Tshu 9:5

Ongakutsho: IBhayibhili lisitshela okunengi mayelana lodaba lolu. Ithathe uzibalele yona. Ngizaphenduka njalo sizoxoxa okunengi ngodaba lolu.

IZINDABA EZINHLE EZIVELA KUNKULUNKULU!

Ongakutsho: Ngikuvakatshele ukuze ngizokutshengisa uhlelo esilalo lokufundisa abantu iBhayibhili mahala. Ibhukwana leli lingakunceda uthole izimpendulo zemibuzo ehluphayo usebenzisa iBhayibhili lakho.

Umbuzo: Sewake walibala yini iBhayibhili? Ake ngikutshengise ukuthi izifundo ezisebhukwaneni leli zilula njani. [Xoxani ngombuzo wokuqala kusifundo 2.]

Umbhalo: Isam 4:11

ZIBUMBELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa izibonelo eziphezulu ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo.