U-Abhrahama ufundisa u-Isaka ngoJehova

IMPILO LENKONZO YAMAKHRISTU UGWALO LOMHLANGANO February 2020

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo zokutshumayela ezimayelana lekusasa lokuthi uNkulunkulu uzakwenzani ukuze agcwalise izithembiso zakhe.

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Isivumelwano Esiletha Izibusiso

Yiziphi izibusiso esizazithola ngenxa yesithembiso uJehova asenza ku-Abhrahama endulo?

IMPILO YAMAKHRISTU

Ungafundani Ezingomeni Ze-Broadcasting?

Kulezifundo bani engomeni ngayinye yeBroadcasting?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

Kungani UJehova Wantshintsha Ibizo Lika-Abhrama LelikaSarayi?

Kumele wenzeni nxa ufuna ukuba ledumela elihle njengo-Abhrama loSarayi?

IMPILO YAMAKHRISTU

Abatshadileyo Bangawuqinisa Njani Umtshado Wabo?

Abatshadileyo bangafundani ku-Abhrahama loSara?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

‘UMahluleli Womhlaba Wonke’ Ubhubhisa ISodoma LeGomora

Ukubhujiswa kweSodoma leGomora kusifundisa ukuthi kuzakwenzakalani ebantwini ababi bakulezinsuku?

IMPILO YAMAKHRISTU

Ukubala Umbhalo Wosuku Nsuku Zonke Kuyakunceda Yini?

Ukubala iLizwi likaNkulunkulu nsuku zonke kungakunceda njani?

AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU

UJehova Uyazigcina Izithembiso Zakhe

Ukugcwaliseka kwezithembiso zikaJehova ku-Abhrahama loSara kungaluqinisa njani ukholo lwakho?