Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU | UMATHEWU 18-19

Ungakhubekisi Abanye Njalo Lawe Ungakhubeki

Ungakhubekisi Abanye Njalo Lawe Ungakhubeki

UJesu wasebenzisa imizekeliso ukuze atshengise ukuthi ukukhubeka loba ukukhubekisa abanye ayisiyondaba encane.

18:6, 7, NW

  • ‘Into ekhubayo’ okukhulunywa ngayo yisenzo loba isimo esingenza othile aphambuke endleleni eyiyo, akhubeke loba awele esonweni

  • Umuntu okhubekise omunye kumele kulengiswe entanyeni yakhe inkalakatha yelitshe lokuchola abesephoselwa elwandle

Amatshe okuchola

18:8, 9

  • UJesu walaya abalandeli bakhe ukuthi bakhuphe ngitsho lento eligugu njengesandla loba ilihlo nxa kusenza ukuthi bone

  • Kungcono ukutshiyana lento eligugu kodwa uzangena eMbusweni kaNkulunkulu kulokuyigcina yona izakuthela eGehena, okutsho ukutshabalaliswa phakade

Kuyini okungangikhubekisa njalo ngingenzani ukuze ngingakhubeki futhi ngingakhubekisi labanye?