Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Thokozani Ngokuba Lethemba

Thokozani Ngokuba Lethemba

Ithemba lifaniswa lesikhonkwane. (Heb 6:19) Liyasinceda ukuthi sihlale siqinile ekukhonzeni lanxa singahlaselwa yizilingo ezingafaniswa lesiphepho. (1Tim 1:18, 19) Isiphepho singatsho ukudana okubangelwa ngamaphutha esiwenzayo, ukulahlekelwa zimpahla zethu, ukugula okwesikhathi eside, ukufelwa kumbe okunye okungahlasela ubuqotho bethu.

Ukholo lethemba kungenza sizibone ngokucacileyo izithembiso eziphambi kwethu. (2Khor 4:16-18; Heb 11:13, 26, 27) Yikho loba yiliphi ithemba esilalo lingaba ngelokuyaphila ezulwini loba elokuphila lapha emhlabeni kumele sihlale sicabangisisa ngezithembiso eziseLizwini likaNkulunkulu. Singenza njalo sizenelisa ukuhlala sithokoza lanxa siphakathi kwezinhlupho.1Phe 1:6, 7.

BUKELANI IVIDIYO ETHI THOKOZANI NGOKUBA LETHEMBA BESE LIPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

  • Kungani uMosi eyisibonelo esihle esingasilingisela?

  • Izinhloko zemuli kumele zenzeni?

  • Lingaxoxa ngani eKukhonzeni Kwemuli?

  • Ithemba lingakunceda njani ukuthi ubekezele nxa uhlangana lezilingo?

  • Yikuphi okulindele ngabomvu?