Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

IMPILO YAMAKHRISTU

Siza Abantwabakho Babe Lokholo Oluqinileyo KuMdali

Siza Abantwabakho Babe Lokholo Oluqinileyo KuMdali

Izinto ezidaliweyo zifakazela inkazimulo kaJehova. (Hu 19:1-4; 139:14) Umhlaba lo obuswa nguSathane wenza uNkulunkulu adelelwe ngokufundisa amanga mayelana lokuthi ukuphila kwaqalisa njani. (Ro 1:18-25) Manje ungabanceda njani abantwabakho ukuze bangazikholwa izimfundiso lezi ezingamanga? Bafundise besesebancane ukuze bakholwe ukuthi uJehova ukhona njalo ulendaba labo. (2Khor 10:4, 5; Ef 6:16) Bacele batsho ukuthi bacabangani ngalokho abakufundiswa esikolo, ngemva kwalokho zama ukusebenzisa konke esikuphiwa yinhlanganiso ukuze uthinte izinhliziyo zabo.Zag 20:5; Jak 1:19.

BUKELANI IVIDIYO ETHI ZWANA UKUTHI ABENTANGA YAKHO BATHINI—UKUKHOLWA UKUTHI UNKULUNKULU UKHONA, BESELIPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

  • Abantu bathini ngendaba yokukholwa kuNkulunkulu?

  • Kuyini okufundiswa esikolo?

  • Kuyini okwenza ukholwe ukuthi uJehova ukhona?

  • Ungamnceda njani omunye ukuze abone ukuthi uNkulunkulu wadala zonke izinto?