Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU | UNEHEMIYA 9–11

Izinceku ZikaNkulunkulu Ezithembekileyo Ziyakusekela Konke Okuhlelwa Yinhlanganiso Yakhe

Izinceku ZikaNkulunkulu Ezithembekileyo Ziyakusekela Konke Okuhlelwa Yinhlanganiso Yakhe

Abantu bakaNkulunkulu babekusekela ngezindlela ezitshiyeneyo ukukhonza kweqiniso

10:28-30, 32-39; 11:1, 2

  • Isizwe salungiselela uMkhosi weZihonqo njalo sawenza ngendlela eqondileyo

  • Abantu babebuthana imihla ngemihla ukuze balalele ukubalwa koMthetho kaNkulunkulu futhi lokhu kwakubenza bathokoze kakhulu

  • Abantu bavuma izono zabo, bathandaza njalo bacela ukuthi uNkulunkulu ababusise

  • Bonke bavuma ukuzethesa umlandu wokuphathisa kukho konke okwakusenziwa ukuze kuqhutshekiselwe phambili ukukhonza kweqiniso

Lokho abakwenzayo ukuze basekele ukukhonza kweqiniso kwakugoqela:

  • Ukutshada lalabo ababekhonza uJehova kuphela

  • Ukunikela ngemali

  • Ukugcina iSabatha

  • Ukuletha inkuni ezazizasetshenziswa e-alithareni

  • Ukunika uJehova izithelo zakuqala zamabele kanye lamazibulo emihlambi yabo