Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Impilo Engcono Kulazo Zonke

Impilo Engcono Kulazo Zonke

Asingeke sikubale sikuqede lokho abasakhulayo abangakwenza enhlanganisweni kaJehova. Bukelani ividiyo ethi Impilo Engcono Kulazo Zonke ukuze libone indlela uCameron asebenzisa ngayo ubutsha bakhe. Ngemva kwalokho zamani ukuphendula imibuzo le. (Hamba ku-jw.org, ube usukhangela ingxenye ethi AMABHUKU > AMAVIDIYO.)

  • Kuyini okuqakathekiswa nguCameron?

  • UCameron waqalisa nini ukuba lesifiso sokwenza okunengi enkonzweni njalo kuyini akwenzayo ngemva kwalokho?

  • Kuyini akwenzayo okwamnceda ukuthi ayekhonza elizweni elilabamemezeli abalutshwana?

  • Yibuphi ubunzima uCameron ahlangana labo ngesikhathi ekhonza ekwelinye ilizwe?

  • Kungakunceda ngani ukuyakhonza endaweni ongakaze uhlale kuyo?

  • Yiziphi izibusiso uCameron azitholayo?

  • Kungani ukukhonza uJehova kuyindlela yokuphila engcono kulazo zonke?

  • Yiwaphi amanye amathuba abasakhulayo abalawo enhlanganisweni kaJehova?