Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Luyini Uthando Lweqiniso?

Luyini Uthando Lweqiniso?

UJehova wasungula umtshado ukuze indoda lomfazi bahlale ndawonye okwempilo yabo yonke. (Ge 2:22-24) Umtshado ungachithwa kuphela nxa omunye angaya emacansini lomuntu angatshadanga laye. (Mal 2:16; Mt 19:9) UJehova ufuna abantu abatshadileyo bahlale bethokoza yikho ulezimiso ezinceda amaKhristu ukuthi enelise ukukhetha kuhle umuntu wokutshada laye lokuthi ahlalisane kuhle nxa angatshada.​—Tshu 5:4-6.

BUKELANI IVIDIYO ETHI LUYINI UTHANDO LWEQINISO?, BESELIPHENDULA IMIBUZO ELANDELAYO:

  • Iseluleko esaphiwa uLindiwe ngabazali bakhe sitshengisa njani ukuhlakanipha kanye lothando?

  • Kungani kuyibuthutha ukucabanga ukuthi ungamntshintsha umuntu othandana laye?

  • UNxumalo kanye lomkakhe banika uLindiwe liphi icebo elihle?

  • Kungani uZwelibanzi loMendi baba lezinhlupho emtshadweni wabo?

  • Yiphi imisebenzi yenkonzo eyayisenziwa nguJabu loLindiwe?

  • Kungani kumele ube mazi ‘umuntu osithekileyo wenhliziyo’ womunye ungakenzi isifungo somtshado laye? (1Phe 3:4, NW)

  • Luyini uthando lweqiniso? (1Khor 13:4-8)