Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Kasoze Awukhohlwe Umsebenzi Wenu

Kasoze Awukhohlwe Umsebenzi Wenu

Zonke izinceku zikaJehova zingamenzela izinto ezinhle angasoze azikhohlwe loba sekutheni. Njengoba umzali obathandayo abantwabakhe engasoze azikhohlwa izinto ezinhle abamenzela zona, loJehova kasoze awukhohlwe umsebenzi omuhle esimenzela wona lothando esimtshengisa lona. (Mat 6:20; Heb 6:10) Sonke sileziphiwo ezitshiyeneyo futhi izimo zethu kazifanani. Kodwa singasebenzela uJehova ngenhliziyo yonke sizathokoza kakhulu. (Gal 6:4; Kol 3:23) Banengi kakhulu abathole ithuba lokusebenza eBhetheli eminyakeni eminengi edlulileyo. Ungenelisa yini ukuyasebenza khona? Nxa ungenelisi, ukhona yini ongamkhuthaza ukuthi ayesebenza eBhetheli? Ukhona yini oseBhetheli ongamncedisa ukuthi aqhubeke esenkonzweni le eqakathekileyo?

BUKELANI IVIDIYO ETHI ONGAKWENZA UKUZE UYESEBENZA EBHETHELI, BESELIXOXA NGEMIBUZO ELANDELAYO:

  • Kuyini okwenza umuntu afise ukusebenza eBhetheli?

  • Abanye abasebenza eBhetheli bathi yiziphi izibusiso abazitholileyo?

  • Kumele babe njani abantu abafisa ukuyasebenza eBhetheli?

  • Yiliphi ifomu okumele uligcwalise nxa ufuna ukuyasebenza eBhetheli?