Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Khumbula UmkaLothi

Khumbula UmkaLothi

Kuyini okwenza umkaLothi wakhangela emuva ngesikhathi bebaleka eSodoma? IBhayibhili kalisitsheli. (Gen 19:17, 26) Amazwi kaJesu atshengisa ukuthi wayengabe ecabanga ngezinto ayezitshiye emuva. (Luk 17:31, 32) Singenzani ukuze singalingiseli umkaLothi sicine silahlekelwa yibungane bethu loNkulunkulu? Akumelanga siqakathekise kakhulu inotho. (Mat 6:33) UJesu wathi “lingazake likhonze uNkulunkulu njalo leMali.” (Mat 6:24) Kodwa kumele senzeni nxa singananzelela ukuthi inotho isisiphambanisa ekukhonzeni? Singakhuleka kuJehova sicele inhlakanipho ukuze sibone lapho okumele silungise khona lokuthi asinike isibindi lamandla okulungisa.

SEBENZISA IVIDIYO ETHI KHUMBULA UMKALOTHI UKUZE UPHENDULE IMIBUZO ELANDELAYO:

  • Ngingatshengisa njani ngezenzo ukuthi ‘ngiyamkhumbula umkaLothi’?

    Ukufuna ukuba lemali enengi kwenza ukuthi uGloria acabange njani, enzeni futhi akhulumeni?

  • Kungani umkaLothi eyisixwayiso kithi lamuhla?

  • Ukusebenzisa okutshiwo liBhayibhili kwamnceda njani uNyoni lemuli yakhe?

  • Abantu ababesebenza lo-Anna benza waba njani ekukhonzeni?

  • Kungani kumele sibe lesibindi nxa siyengwa ukuthi siqakathekise imali kakhulu?

  • UBhebhe loGloria benzani ukuze baphinde baqakathekise izinto eziphathelane lokukhonza?

  • Yiziphi izimiso zeBhayibhili ozibone kuvidiyo?