Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 TREASURES FROM GOD’S WORD | UHEZEKHELI 28-31

UJehova Wanika Isizwe Sabahedeni Umvuzo

UJehova Wanika Isizwe Sabahedeni Umvuzo

29:18-20

Nxa uJehova wanika isizwe sabahedeni umvuzo ngenxa yomsebenzi esawenzayo kambe angehluleka yini ukunika izinceku zakhe ezithembekileyo umvuzo?

OKWENZIWA NGABASEBHABHILONI

Ukuvinjezelwa kweThire

ENGIKWENZAYO

Yiphi impi engiyilwayo ukuze ngikhonze uJehova?

UKUZINIKELA OKWENZIWA NGABASEBHABHILONI

  • Ukuvinjezelwa kweThire kwathatha iminyaka engu-13 njalo kwaba lezindleko ezinkulu

  • Amabutho eBhabhiloni ahlukuluzeka emzimbeni

  • AbaseBhabhiloni abazange bathole iholo

UKUZINIKELA KWAMI

Yikuphi ukuzinikela engikwenzileyo ukuze ngenze inkonzo kaJehova?

UJEHOVA WANIKA ABASEBHABHILONI MVUZO BANI?

Wabapha inotho yaseGibhithe

UJEHOVA UNGINIKE MVUZO BANI?

UJehova ungibusise njani?