Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izintshumayelo Eziyisibonelo

Izintshumayelo Eziyisibonelo

VUKANI!

Umbuzo: Singenzani ukuze sisisebenzise kuhle isikhathi sethu?

Umbhalo: Zag 23:4

Ongakutsho: I-Vukani le isinika amacebo asinceda ukuthi sihlele kuhle isikhathi sethu.

FUNDISA IQINISO

Umbuzo: Sadalelwani?

Umbhalo: Hu 37:29

Iqiniso: UNkulunkulu wadala abantu ukuthi baphile phakade emhlabeni.

IZINDABA EZINHLE EZIVELA KUNKULUNKULU!

Umbuzo: Ubona angani singazithola ngaphi izindaba ezinhle? [Mtshengise ividiyo ethi Uyafuna Yini Ukuzwa Izindaba Ezinhle?]

Umbhalo: Isay 52:7

Ongakutsho: Ibhukwana leli lisinika “izindaba ezinhle” ngenxa yokuthi lilomlayezo ovela eBhayibhilini.

ZIBUMBELE EYAKHO INTSHUMAYELO

Sebenzisa izibonelo eziphezulu ukuze uzibumbele ezakho izintshumayelo