Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU | UJEREMIYA 25-28

Woba Lesibindi NjengoJeremiya

Woba Lesibindi NjengoJeremiya

UJeremiya waxwayisa ngokuthi uJehova wayezalidela iJerusalema njengeShilo

26:6

  • Ibhokisi lesivumelwano lake lahlala eShilo futhi lalimela ukuba khona kukaJehova

  • UJehova wavumela ukuthi amaFilisti athumbe ibhokisi lesivumelwano futhi alizange libuyele eShilo

Abaphristi, abaphrofethi labantu bonke babefuna ukubulala uJeremiya

26:8, 9, 12, 13

  • Abantu bambamba uJeremiya ngenxa yokuthi wayephrofetha ngokubhujiswa kweJerusalema kanye lethempeli

  • UJeremiya kazange akhalale kumbe abaleke

UJehova wamvikela uJeremiya

26:16, 24

  • UJeremiya waba lesibindi njalo uJehova kazange amtshiye

  • UNkulunkulu wasebenzisa u-Ahikhami ukuthi avikele uJeremiya

UJehova wasekela futhi wakhuthaza uJeremiya ukuthi amemezele umlayezo owawungajayelekanga okweminyaka engu-40