Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 AMAGUGU ASELIZWINI LIKANKULUNKULU | UJEREMIYA 22-24

Ulayo Yini ‘Inhliziyo Yokwazi’ UJehova?

Ulayo Yini ‘Inhliziyo Yokwazi’ UJehova?

UJehova wafanisa abantu lomkhiwa

24:5

  • Phakathi kwamaJuda ayevela ekuthunjweni eBhabhiloni kwakukhona amanye ayethembekile ayefanana lomkhiwa omuhle

24:8

  • INkosi uZedekhiya labanye ababesenza izinto ezimbi babefanana lomkhiwa obolileyo

Singenzani ukuze sibe ‘lenhliziyo yokwazi’ uJehova?

24:7

  • UJehova uzasinika ‘inhliziyo yokumazi’ nxa sifunda njalo sicabangisisa ngeLizwi lakhe futhi sikusebenzisa lokho esikufundayo

  • Kumele sihlolisise izinhliziyo zethu futhi sikhiphe imicabango kanye lezifiso ezimbi ezingaphambanisa ubuhlobo bethu loJehova

Zibuze: Ngilayo yini ‘inhliziyo yokwazi’ uJehova? Ngingenzani ukuze ngibe layo?